Škola jahanja

ŠKOLA JAHANJA

Za djecu od 8 god . starosti i za odrasle do 70 god . starosti

-Početni tečaj – 12 sati ( 2 sata teorije + 10 sati jahanja )
Naučiti ćete kako pravilno pristupiti konju, čistiti i sedlati ga, te samostalno jašiti u areni za jahanje u hodu i kasu, a oni hrabriji i u galopu. Broj sati potreban za samostalno jahanje ovisi isključivo o polazniku , a treninzi se prilagođavaju polaznikovu napretku.

MALA ŠKOLA JAHANJA

Škola jahanja za djecu od 4-7 god. odvija se svaku subotu i nedjelju od 12 do 12.45. Djeca na malim šetlandskim ponijima uče o konjima i njihovim navikama. Savladati će čišćenje i sedlanje konja , osnove jahanja i vježbe na konju kao i šetnje na terenu.

NAPREDNA ŠKOLA JAHANJA

Namijenjena je onim jahačima koji se žele pripremiti za polaganje JAHAČE DOZVOLE I NATJECATELJSKE LICENCE u preponskom i dresurnom jahanju ili onima koji jednostavno žele daljnje usavršavanje .

BLOKOVI OD 10 SATI

Namijenjeno je jahačima koji su već upoznati sa osnovama jahanja i žele unaprijediti svoje jahače umijeće.

JAHAČA DOZVOLA

Jahača dozvola je uvjerenje da je jahač sposoban samostalno upravljati konjem. Vrijeme pripreme jahača ovisi o učestalosti treninga polaznikai svakom polazniku individualno. Polaganje se sastoji od 3 dijela ( teorija, dresurni program i terensko jahanje ) dodati link HKS-a

NATJECATELJSKA LICENCA

Ukoliko se jahanjem želite baviti kao natjecatelj onda vam je potrebna natjecateljska licenca .Pripremiti ćemo vas za polaganje koje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio ovisi o tome želite li položiti licencu za dresurno ili preponsko jahanje. dodati link HKS-a

INDIVIDUALNI SATOVI I PROBNI SAT

Individualni trening namijenjen je onima koji žele posebnu pažnju bilo da žele po prvi put probati jašiti ili unaprijediti svoje trenutno znanje.