KONJIČKI KLUB JARUN

SJEDIŠTE: VRBJE 78, 10000 ZAGREB

RAČUN SE VODI KOD: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, Jadranski trg 3A 51000, Rijeka

BROJ RAČUNA: HR142420061100430826

OIB: 14377492857

POREZNI BROJ: HR14377492857